POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In temeiul  Deciziei nr. 200 din 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare pentru care nu este necesara notificarea in cadrul Autoritatii de Supraveghere Nationala a Datelor cu Caracter Personal, PASSIONATE CLINIC este scutit de la obligatia de a notifica autoritatea de supraveghere.

Cu toate acestea, desi nu mai este necesara efectuarea notificarii catre Autoritatea de Supraveghere Nationala a Datelor cu Caracter Personal, PASSIONATE CLINIC isi va respecta in continuare obligatiile prevazute in cadrul Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

PASSIONATE CLINIC are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

     1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră pentru PASSIONATE CLINIC. De aceea, ne propunem să vă oferim o experiență online sigură, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

PASSIONATE CLINIC nu încurajează SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavaostra de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date.

PASSIONATE CLINIC nu va efectua comunicari comerciale prin posta electronica, cu exceptia cazului in care utilizatorul si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari.

Orice persoană care vizitează Site și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui Site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru utilizarea datelor furnizate în scopurile menționate mai jos.

Datele personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul completarii unui formular, al unui sondaj de opinie sau în cursul executării unui contract (cum ar fi contractarea unui serviciu).

Natura informațiilor solicitate se referă, în special, la date personale (nume, prenume, numere de telefon, adresa de e-mail), insa poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu efectuarea unei programari sau oferirea unui feedback pentru serviciile oferite de PASSIONATE CLINIC.

Completarea de către dumneavoastră a formularelor din site echivalează cu acceptarea necondiționată ca datele pe care ni le furnizați prin aceste formulare să fie incluse în baza noastră de date și cu utilizarea și prelucrarea de către PASSIONATE CLINIC și colaboratorii acestuia pentru desfășurarea activităților de prelucrare și prestare a serviciilor de organizare de seminarii privind subiecte de stomatologie si/sau management, de gestiune economico-financiară, de marketing și publicitate, statistice, precum și pentru serviciile de comunicații electronice (prin email, SMS sau telefon).

Incetarea operatiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate face prin urmatoarele modalitati:

 • prelucrarea in alt scop, cu consimtamantul persoanei vizate;
 • stergere, distrugere, arhivare.

     2. Masurile luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal

PASSIONATE CLINIC garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este dotat şi care este furnizat de societati terţe producătoare de programe de calculator.

Deşi PASSIONATE CLINIC a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare şi accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.

Masurile aplicate de PASSIONATE CLINIC cu privire la securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal respecta dispozitiile legale si sunt urmatoarele:

 • Toate datele cu caracter personal prelucrate de PASSIONATE CLINIC sunt stocate într-o bază de date găzduită de un computer intern (server) a cărui acces se realizează prin parolă unică de către doar un singur angajat, plus managerul cabinetului;
 • Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri excepţionale;
 • Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizaţi desemnaţi in mod special;
 • In cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor operatorul face informarea acestora cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiţi de către operator asupra confidenţialităţii. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă;
 • Orice date cu caracter personal tiparite pe format fizic, vor fi stocate si arhivate intr-o incapere inchisa cu cheie, cu acces restrictionat;
 • In scopul mentinerii securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) operatorul ia măsuri care constau în:
  • interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
  • informarea colaboratorilor care au acces la bazele de date în privinţa pericolului privind viruşii informatici;
  • implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice.
 • Criptarea datelor prin certificat de securitate SSL pentru criptarea informatiilor care circulă prin canalele din internet intre site si utilizatorul sau.

PASSIONATE CLINIC depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi atunci, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

     3. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat si vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către PASSIONATE CLINIC în următoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor stomatologice;
 • informarea utilizatorilor/clienților cu privire la statusul programarilor, informatii suplimentare sau alte situatii imprevizibile, prin telefon și prin e-mail;
 • facturarea serviciilor comandate;
 • evaluarea serviciilor oferite;
 • de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la servicii, casmpanii de informare si educare, sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către PASSIONATE CLINIC și de partenerii săi și administrare a bazei de date clienți (consumatori), numai in măsura în care persoana vizata și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului in acest scop;
 • efectuarea de studii de piață, de monitorizare a comportamentului consumatorului;
 • prelucrarea și soluționarea de către PASSIONATE CLINIC a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina de contact afisata pe Site);
 • alte activități întreprinse de PASSIONATE CLINIC și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Astfel, PASSIONATE CLINIC se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, fara acordul prelabil al utilizatorului.

PASSIONATE CLINIC poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință pentru conformarea cu dispozițiile legale. Atunci când PASSIONATE CLINIC este solicitată să furnizeze date cu caracter personal în situațiile legale, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, PASSIONATE CLINIC are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

Prin completarea datelor in formularul pus la dispozitie de catre PASSIONATE CLINIC, utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a PASSIONATE CLINIC si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre PASSIONATE CLINIC, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

     4. Drepturile utilizatorilor de acces asupra datelor personale

Dumneavoastră și tuturor persoanelor care transmit către site datele personale vă sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

Prin citirea Politicii de confidențialitate, Politicii de protectie a datelor cu caracter perosnal și a Termenilor si Condițiilor ale acestui Site ați luat la cunoștința faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale ale dumneavoastră și de a solicita actualizarea, ștergerea totală sau parțială a acestora.

Vă puteți exercita, în mod gratuit și fără nicio justificare, oricare dintre drepturile enumerate mai sus, astfel:

 • dreptul la informare, respectiv PASSIONATE CLINIC este obligat sa furnizeze informatii privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, scopul in care se face prelucrarea datelor, daca furnizarea tuturor datelor este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza, precum si exsitenta drepturilor pe care le aveti;
 • dreptul de acces, respectiv PASSIONATE CLINIC are obligația să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediată pe adresa Iași, Str. Tăietoarei, Nr. 16, Bloc Tudor Residence, Parter, Scara B, Jud. România – ROMANIA – in atenția Lupu Sebastian;
 • dreptul de intervenție asupra datelor, respectiv PASSIONATE CLINIC are obligația să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata si completata;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a vă adresa justiției;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor personale. Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime[1], la prelucrarea datelor ce o privesc.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Iași, Str. Tăietoarei, Nr. 16, Bloc Tudor Residence, Parter, Scara B, Jud. România – ROMANIA – in atenția Lupu Sebastian, va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate, modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum si asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, dar si de a ataca deciziile operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale.

De asemenea, PASSIONATE CLINIC poate furniza datele utilizatorului cu caracter personal altor societati cu care se afla in relatii de colaborare, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

PASSIONATE CLINIC se obliga sa nu solicite date cu caracter personal legate de starea de sanatate a utilizatorilor prin formularele sale.

In ipoteza in care prin completarea datelor in formularul pus la dispozitie de catre PASSIONATE CLINIC, utilizatorul comunica catre PASSIONATE CLINIC si date referitoare la starea sa de sanatate, acest lucru este facut numai in baza consimatamantului sau exprimat in mod expres pentru comunicarea si prelucrarea acestor date.

[1] Orice persoana are dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Aveți dreptul de a ne cere sa ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne, în scris, pe adresa: Iași, str. Tăietoarei, nr. 16, jud. Iași – ROMANIA – in atentia dlui  Lupu Sebastian; sau prin email: info@passionateclinic.ro

     5. Utilizarea Cookieurilor

Dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul ca PASSIONATE CLINIC poate culege și păstra date statistice și anonime, fără a identifica persoanele care vizitează acest Site.

Când vizitați Site-ul, serverul de web înregistrează automat date cum ar fi numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Aceste date sunt anonime, fără a exista nicio asociere între acestea și datele dumneavoastră personale.

În vederea îmbunătățirii experienței de navigare online și pentru a ne asigura că serviciul este relevant pentru nevoile dumneavoastră, Site-ul folosește module cookie și serviciu de analiză web Google Analytics (aparținând companiei Google Inc.). Google Analytics colectează și prelucrează informații statistice pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului și pentru elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului. Pentru a colecta aceste date, Google folosește cookieuri, dar adresa IP transmisă de către browser-ul din care accesați Site-ul în Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google sau de către PASSIONATE CLINIC.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin ștergerea modulelor cookie din computer (accesați instrucțiunile din meniul browser-ului folosit, făcând click pe butonul Help ⁄ Ajutor). Dacă alegeți să nu folosiți module cookie când vizitați site-ul, unele funcții și pagini nu vor funcționa corespunzător.